Swimspa XL med mekanisktlock från USSPA

Med ett mekaniskt lock till vårt Swimspa XL stänger och öppnar ni på 10 sec. Locket är även låsbart. Alla i familjen kan öppna och stänga det eftersom det sitter hydrauliska kolvar som hjälper till. Locket är kraftigt så det är ingen risk att några kan trampa i genom. Det finns i flera färger och mönster.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

I accept the Privacy Policy * for Click to select the duration you give consent until.